Opublikowano

Ekologia w naszej firmie

Dbanie o środowisko naturalne to nasz największy priorytet. Bardzo dużą wagę przykładamy do właściwej doboru materiałów biurowych, podtrzymania świadomości ekologicznej naszych pracowników oraz skutecznej segregacji naszych odpadów produkcyjnych.

Oszczędność zasobów

Nasz budynek wyposażony jest w najnowsze zdobycze technologi mające na celu minimalizację zużycia zasobów i oszczędzenie energii.

 

Gospodarka odpadami produkcyjnymi

Już na etapie projektowania, staramy się maksymalnie zmniejszyć ilość odpadu produkcyjnego.
Wszystkie odpady produkcyjne poddaje się gruntownej selekcji i przekazuje firmom zewnętrznym, do ponownego przetworzenia.